Miniaturen

boek_nederlandse-miniaturenDe kennis die John Endlich in meer dan veertig jaar opbouwde over Nederlandse zilveren miniaturen krijgt eind 2011 zijn beslag in hét standaardwerk ‘Nederlandse zilveren miniaturen uit de 17de en 18de eeuw’, geschreven op verzoek van het Gemeentemuseum te Den Haag. De publicatie werpt nieuw licht op dit typisch Nederlandse verzamelgebied. Het boek was tevens handleiding en catalogus voor de zeer succesvolle tentoonstelling XXSmall, over poppen, poppenhuizen, zilveren en andere miniaturen, gehouden in het Gemeentemuseum Den Haag van 12 november 2011 tot en met 25 maart 2012.

Jarenlang onderzoek in particuliere verzamelingen en in de collecties van een groot aantal Nederlandse musea ging vooraf. De gegevens werden opgeslagen in een speciale databank. De vele duizenden gegevens zijn beschikbaar voor verder onderzoek. Dick Endlich werkte als fotograaf twee jaar mee, waarbij hij duizenden foto’s maakte.

Voor het eerst wordt er uitvoerig aandacht besteed aan het belang en de verscheidenheid van miniaturen uit de zeventiende eeuw. Het publiceren van ongeveer 170 meestertekens van deze bijzondere en meestal zeer gespecialiseerde zilversmeden, vaak nooit eerder getoond, maakt dit boek tot een belangrijk naslagwerk voor de verzamelaar, antiquair en liefhebber. Ook worden verbanden gelegd met het stads- en buitenleven van vooral Amsterdam en omgeving als inspiratiebron voor het creëren van miniaturen. Zo zijn de zeventiende-eeuwse doolhoven en kaatsbanen in vooral Amsterdam bijzondere voorbeelden geweest. Het boek heeft ruim 850 afbeeldingen.

De bijdragen van drs. Jet Pijzel – Dommisse (conservator Gemeentemuseum Den Haag) en drs. Dirk-Jan Biemond (conservator Rijksmuseum Amsterdam) benadrukken het belang van dit onderwerp.